مشاوره رایگان

Tag: شرایط در یافت کارت بازرگانی

خدمات

اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی به کارتی گفته می شود که شخص دارنده آن اعم از حقیقی یا حقوقی بودن شخص می تواند در عرصه ی واردات و صادرات کالا فعالیت کند و مشکلی نداشته باشد.تجارتی که به وسیله کارت بازرگانی می توان انجام داد …ادامه برای خواندناخذ کارت بازرگانی