مشاوره رایگان

Tag: کارت بازرگانی چیست

خدمات

اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی به کارتی گفته می شود که شخص دارنده آن اعم از حقیقی یا حقوقی بودن شخص می تواند در عرصه ی واردات و صادرات کالا فعالیت کند و مشکلی نداشته باشد.تجارتی که به وسیله کارت بازرگانی می توان انجام داد …ادامه برای خواندناخذ کارت بازرگانی